Värdegrund

Jag vill vara en bra värd; från bokningen till eventuella ombokningar och efterkontakter gör jag mitt yttersta för dig som gäst. Jag håller vad marknadsföringen lovar och erbjuder upplevelser där varje deltagare, tvåbent som fyrbent, blir sedd och uppmärksammad. Mina samarbetspartners är utvalda för att hela paketet ska hålla samma goda kvalité som Vájsás egna tjänster. Tillsammans vill vi ge en äkta och rättvisande bild av renskötsel och samisk kultur. När du åker härifrån ska du vara nöjd, ha nyvunnen kunskap och goda minnen.

 

Miljöpolicy

På Vájsás väljer vi så klimatsmart som möjligt. Därför rekommenderar jag mina gäster att välja resa utifrån bra val för miljön, som samåkning, tåg och kollektivtrafik. Under Vájsás vallningspaket samåker vi till och från aktiviteter i den utsträckning det går. Måltiderna följer säsong och är oftast lokalproducerad. Vi skräpar inte ner i naturen och tar hänsyn till de växt- och djurliv som finns i vår närhet. Vi försöker undvika engångsartiklar men när vi behöver använda dem väljer vi miljövänliga alternativ.