English

Welcome to Vájsás, kennel for Lapponian Herder and a herding company with reindeer and dogs. My name is Leila Nutti, I run Vájsás and live in Jokkmokk, north of the Arctic Circle in the middle of Sápmi. This area is known for the Jokkmokk winter market, the cold and the northern lights. I grew up with reindeer herding in Sirges Sámi administrative unit, the largest in Sweden. My mother tongue is North Sámi and one of my main interests is dogs. The name Vájsás comes from the area where my family has its summer grazing land for the reindeer: Vájsá. It means 'the green plain' in Sámi and is a very dear place to me. I hope you will also come to like all those things I treasure so, and that you will want to come back to Jokkmokk again and again.


Breeding and reindeer herding

Vájsás is the name of my company and I work with Lapponian Herders through breeding and herding activities. The goal of my breeding is to bring suitable herding dogs into the reindeer industry. That is why I prioritise breeding with working dogs where at least one of the parents is actively used for reindeer husbandry. I offer a complete package where you can come to Jokkmokk and herd reindeer with your dog. 


Herding package

Included in the package, among other things, is a lecture on reindeer dogs past and present, a visit to Ájtte – the Swedish Sámi and Mountain Museum, high-quality accommodation, personal stories and a visit to a Sámi cultural environment at Silba Siida, and the herding itself. After participating in the Vájsás herding camp you get a certificate. 

Experience package with accommodation
Single room at Hotel Akerlund: 8,900 SEK
Private two-bed cottage at Arctic Camp Jokkmokk: 7,900 SEK

The price includes meals for you and accommodation for you and your dog. Herding reindeer and activities such as a visit to Ájtte Sámi and Mountain Museum and a visit to Silba Siida. An extra fee is charged for herding with two dogs. VAT is included in all prices.
For details, see here.

Other prices:
Fee for extra dog: 1,000 SEK
Package with an extra person, but 1 dog only: 14,900 SEK

Herding occasions winter 2018
22-25 February
1-4 March
8-11 March

If you have questions or wish to book a herding camp, please contact me on leila@vajsas.com, on Facebook @Vajsas or call me on +46 (0) 76-805 73 43.


Suomi

Tervetuloa Vájsás, lapin porokoirakenneliin ja poropaimennusyritykseen. Nimeni on Leila Nutti ja toimin Vájsás-yrityksessä ja asun Jokkmokissa, napapiirin pohjoispuolella Sápmin sydämessä. Paikka on tunnettu Jokkmokin talvimarkkinoista, pakkasesta ja revontulista. Olen kasvanut poronhoidon parissa Sirgeksen paliskunnassa, joka on Ruotsin suurin paliskunta. Minun äidinkieleni on pohjoissaame ja yksi minun suurimmista kiinnostuksen kohteistani on koirat. Nimi Vájsá tulee alueelta, jossa perheelläni on porojen kesälaitumet, Vájsá. Se tarkoittaa vihreää tasankoa saameksi ja on minulle hyvin rakas paikka. Toivon, että tulet pitämään tästä kaikesta yhtä paljon kuin minä niin, että haluat matkustaa Jokkmokkiin kerran toisensa jälkeen.


Kasvatus ja poropaimennus

Yritykseni nimi on Vájsás, jossa työskentelen lapin porokoiran kasvatuksen ja muiden paimennusaktiviteettien parissa. Tavoitteena kasvatuksessa on tuoda poronhoitoon sopivia paimennuskoiria. Siksi priorisoin siittää työskenteleviä koiria, joista ainakin yksi vanhemmista on aktiivinen poronhoidossa. Tarjoan kokonaisia paketteja, jossa voit tulla Jokkmokkiin ja paimentaa poroja koirasi kanssa.


Paimennuspaketti

Pakettiin sisältyy mm. luento porokoirasta ennen ja nyt, tutustuminen Ájtte saamelais- ja tunturimuseoon, korkealaatuinen asuminen, ruokaa, joka perustuu paikalliseen alkuperään, henkilökohtaista kertomista ja tutustumiskäynti saamelaiseen kulttuuriympäristöön Silba Siidaan sekä itse paimennus. Vájsás paimennusleirin osallistumisen jälkeen saa kurssitodistuksen.

Kokemuspaketti asumisen kanssa
Yhdenhengen hotellihuone Hotel Akerlundissa: 8900 sek
Oma kahdenhengen mökki Arctic Jokkmokissa: 7900 sek

Hintaan sisältyy ruoka sinulle ja asuminen sinulle ja koirallesi. Poropaimennus ja aktiviteetit kuten käynti Ájtte saamelais- ja tunturimuseossa sekä vierailut Silba siidassa. Kahden koiran paimennuksesta lisämaksu. Arvolisävero sisältyy hintoihin. Katso lisätietoja täältä.

Muut hinnat:
Hinta toiselle koiralle: 1000 sek.
Paketti lisähenkilön kanssa, mutta vain yhden koiran kanssa: 14.900 sek.

Paimennusajankohdat talvella 2018:
22. – 25.2.
1. – 4.3.
8. – 11.3.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat varata paimennusleirin, ota minuun yhteyttä leila@vajsas.com, Facebookissa @Vajsas tai soita minulle +46 (0) 76-805 73 43


Davvisámigiella

Buresboahtin Vájsásii, sámibeanakennelii ja fitnodahkii, gos reainnidit bohccuid beatnagiiguin. Mun, guhte jođihan Vájsás lean Leila Nutti ja orun Johkamohkis, poláragierddu davábealde guovdu Sámi. Báiki lea dovddus Johkamohki dálvemárkaniin, buollašis ja guovssahasain. Lean bajásšaddan boazodilis Sirgesa čearus, mii lea Ruoŧa stuorimus čearru. Mu eatnigiella lea davvisámegiella ja okta mu stuorimus beroštumiin leat beatnagat. Vájsás-namma boahtá guovllus, gos mu veagas leat bohccuid geasseguohtumat. Dat mearkkaša “ruoná vađđa” ja lea hui ráhkis báiki munnje. Sávan don maid boađát liikot buot áššiide seammá ollu go mon, nu ahte háliidat mátkkoštit Johkamohkkái eanet go oktii.


Nállašuhttin ja reainnideapmi

Vájsás lea mu fitnodaga namma, mas barggan sámibeatnagiid nállašuhttimiin ja reainnidanaktivitehtaiguin. Nállašuhttima ulbmil lea ráhkadit boazodillái heivvolaš boazobeatnagiid. Danin vuoruhan nállašuhttit bargi sámibeatnagiid, maid ain jo okta vánhemiin lea boazodilis aktiiva. Fálan ollislaš pakehtaid boahtit Johkamohkkái ja reainnidit bohccuid iežas beatnagiin/beatnagiiguin.


Reainnidanpakeahtta

Pakehttii gullá logaldallan boazobeatnaga birra ovdal ja dál, guossástallan Ájtte duottar- ja sámemuseas, buorre dását orrun, borramuš, mas báikkálaš vuolggasadji, persovnnalaš muitaleapmi ja guossástallan sámi kulturbirrasis Silba Siiddas ja ieš reainnideapmi. Vájsása reainnidanleairra oassálastima maŋŋá oažžu duođaštusa.

Vásihanpakeahtta ovttas orrumiin
Ovttaolbmo latnja Hotel Akerlund: 8900 sek.
Guovttiolbmo stohpu Arctic Camp Jokkmokk: 7900 sek.

Haddái gullet borramušat dutnje ja beatnagiiddát. Bohccuid reainnideapmi ja aktivitehtat nugo guossástallan Ájtte duottar- ja sámemuseas ja guossástallamat Silba siiddas. Guovtti beatnaga reainnideamis boahtá liigemáksu. Álv gullá buot hattiide. Geahča eanet dieđuid dás.

Eará hattit:
Haddi nubbi beatnagii: 1000 sek.
Pakeahtta nubbi olbmuin, muhto dušše ovttain beatnagiin: 14.900 sek.

Reainnidanvejolašvuođat dálvet 2018:
22-25 guovvamánu
1-4 njukčamánu
8-11 njukčamánu

Jearaldagat dahje várret saji alccet reainnidanleirii, váldde oktavuođa muinna leila@vajsas.com, Facebookkas @Vajsas dahje riŋges munnje: +46 (0) 76-805 73 43.